ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 11:00-21:00 --- ΣΑΒΒΑΤΟ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104182561
Μαθαίνουμε μαζί από το 1999 και συνεχίζουμε...

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2018
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 Έλληνες Εσωτερικού 

  α.  Υποβολή Αίτησης-∆ικαιολογητικών έως Πέµπτη 10 Μαίου 2018
(Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). 

β.  Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή ∆ικαιολογητικά έως
Παρασκευή 25 Μαίου 2018. 

γ.  Υποβολή Ελλιπών ∆ικαιολογητικών έως  Τρίτη 5 Ιουνίου 18
(Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). 

δ.  Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή
στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος):      
Παρασκευή 15 Ιουνίου 18. 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις