ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 12:00-21:00 --- ΣΑΒΒΑΤΟ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2104182561
Μαθαίνουμε μαζί από το 1999 και συνεχίζουμε...

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημαντικότατες αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η συνεχής αύξηση των πανεπιστημιακών τμημάτων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ασάφειας, άγχους και αβεβαιότητας στους μαθητές του λυκείου, και κυρίως στους τελειόφοιτους. Επιπλέον, η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων αποτελεί, πλέον, το μεγαλύτερο άγχος τους και συνδέεται άμεσα με την επιλογή σχολής Πανεπιστήμια. ή Τ.Ε.Ι. Η ανάγκη, λοιπόν, για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στους μαθητές λυκείου, όπως γίνεται εμφανές, είναι πλέον μεγάλη. Το φροντιστήριο «ΣΥΖΕΥΞΗ» σε συνεργασία με την «ORIENTUM-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ», παρέχει στους μαθητές του Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

• Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που αποτελείται από τρία βασικά στάδια: α) την πληροφόρηση, β) τη διάγνωση μέσω ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) και γ) τη συμβουλευτική διαδικασία. Και τα τρία αυτά στάδια είναι εξίσου σημαντικά, έτσι ώστε ο συμβουλευόμενος να οδηγηθεί στην πιο κατάλληλη, γι’ αυτόν προσωπικά, επιλογή σχολής ή/και επαγγέλματος.

• Χορήγηση Ψυχομετρικών Εργαλείων

Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων στη συμβουλευτική συνέντευξη θεωρείται απαραίτητη, αρκεί πάντα να γίνεται με σωστό τρόπο και από ειδικευμένο προσωπικό. Τα ψυχομετρικά εργαλεία βοηθούν στη διερεύνηση διαφόρων χαρακτηριστικών του ατόμου που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Πρόκειται για τεστ, όπως αναφέρονται τις περισσότερες φορές, που μετρούν διάφορες πτυχές του ατόμου, όπως την προσωπικότητά και τα ενδιαφέροντα του.
 PROFILER (τεστ χαρακτηριστικών προσωπικότητας). Το PROFILER αποτελείται από 204 ερωτήσεις. Περιλαμβάνει 180 προτάσεις που μετρούν τους πέντε βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας και μετράει συνολικά 30 χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Κοινωνικότητα, Αυτοπεποίθηση, Ενεργητικότητα, Αναζήτηση Συγκινήσεων, Θετικά Συναισθήματα, Άγχος, Φαντασία, Αισθητική, Φιλοδοξίες, Αυτοπειθαρχία κ.α.)
 HORIZON (τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων). Το τεστ HORIZON αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες από 38 επαγγελματικές κατηγορίες. Το άτομο καλείται να δηλώσει σε μια 6βάθμια κλίμακα το βαθμό, στον οποίο θα το ενδιέφερε να ασχοληθεί επαγγελματικά στο μέλλον με καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες. Στην αναφορά των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά ο βαθμός ενδιαφέροντος του μαθητή σε κάθε επαγγελματικό τύπο, ο βαθμός ενδιαφέροντος του μαθητή για καθεμία από τις 38 επαγγελματικές κατηγορίες, το ποσοστό σχετικότητας των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του μαθητή με κάθε επιστημονικό πεδίο και το ποσοστό σχετικότητας των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του μαθητή με κάθε σχολή του μηχανογραφικού δελτίου.
• Προσωπική Συνάντηση με κάθε μαθητή – Συμβουλευτική Συνέντευξη.

Στην ατομική συνάντηση με τον κάθε μαθητή σχολιάζουμε τα αποτελέσματα των εργαλείων που έχουν συμπληρώσει και συζητάμε τα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που τους απασχολούν και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να ξεκαθαρίσουν το τι θέλουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο και τους εμψυχώνουμε για να το πετύχουν

Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας, στην προσπάθεια ενημέρωσης των παιδιών αλλά και των γονιών τους, στο τόσο σημαντικό ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Τα δωρεάν προγράμματα ατομικού επαγγελματικού προσανατολισμού των 12 παιδιών που έστειλαν πρώτοι email θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις